Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Livonija loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Livonija 84
Iflanty 0
Livland 0
Livonia 0
Līvzeme 0
Nordlivland 0
Südlivland 0
Saistīti objekti Komentārs
Igaunija
Kurzemes hercogiste
Nosaukuma maiņa laika gaitā. "Kurzemes hercogiste" ir vēlāks nosaukums.
Latvija
Vidzemes guberņa
Nosaukuma maiņa laika gaitā. "Livonija" ir senāks nosaukums.
Ārējie resursi Komentārs