Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Balvu rajons loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Balvu rajons 42
Saistīti objekti Komentārs
Baltinavas pagasts
Bērzpils pagasts
Latvija
Tilžas pagasts
Vīksnas pagasts
Ārējie resursi Komentārs