Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Gaigalavas pagasts loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Gaigalavas pagasts 12
Saistīti objekti Komentārs
Latvija
Rēzeknes novads
Rēzeknes rajons
Ārējie resursi Komentārs