Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 122
Atrasti:
4859 rezultāti
Rādīt lapā:
602 Latvijas tirdzniecības un rūpniecības adresu grāmata 1924. gads 1924 METAe_Monograph
200 Rīgas adresu -izziņas grāmata 1928 METAe_Monograph
147 Latvijas tirgotāju saraksts 1936 METAe_Monograph
95 Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts 1940 METAe_Monograph
50 Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam, II. paplaš. izd. 1926 METAe_Monograph
41 Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam 1926 METAe_Monograph
29 Latvijas firmu reģistris 1923.-1924. g. 1923 METAe_Monograph
24 Latvijas tirdzniecības un rūpniecības adresu grāmata 1924. gads 1924 METAe_Monograph
22 Trade Directory of Latvia 1939 1939 METAe_Monograph
21 Latvijas ārstu, advokatu un farmaceitu adresu grāmata 1925 1925 METAe_Monograph
19 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu saraksts-branžu reģistrs 1931/1932 1931 METAe_Monograph
17 Directory of Trade and Industry of Latvia 1927 1927 METAe_Monograph
15 Rudl's Adressbuch der Baltischen Staaten und der U.d. S.S.R. (Russland) 1924 METAe_Monograph
14 Daugavas Vēstnesis no. 68 23031940 19400323 Newspaper
14 Latvijas adresu grāmata 1936 1936 METAe_Monograph
13 Pilsētu nekustamas mantas nodoklis un tā praktiska aprēķināšana 1930 METAe_Monograph
13 Valsts adresu kalendars 1925. gadam 1925 METAe_Monograph
13 Ko, Tēvzeme, varu Tev dot...: Valmieras novadpētniecības muzeja 40gadei 1999 METAe_Monograph
13 Latvijas medicinas adresu grāmata = Lettlands Medizinisches Adressbuch = Медицинская адресная книга Латвии 1928 METAe_Monograph
12 Gulbenes rajons 1997 METAe_Monograph
12 Rīgas celtniecības un tēlniecības pieminekļi no gotikas līdz jūgendstilam 1997 METAe_Monograph
12 Spārnotā Latvija no. 5-6 01051940 19400501 Newspaper
11 Brīvais Vārds no. 51 22121933 19331222 Newspaper
11 Daugavas Vēstnesis no. 107 11051940 19400511 Newspaper
11 Rīgas pilsētas gruntsgabalu un ielu saraksts 1934 METAe_Monograph
11 Cēsu Vēstis no. 220 17091937 19370917 Newspaper
10 Aizsargs no. 4 15041940 19400415 Newspaper
10 Latgales Vēstnesis no. 94 01121936 19361201 Newspaper
10 Handels-Adressbuch Lettlands 1939 1939 METAe_Monograph
8 Brihwais Wahrds no. 51 23121932 19321223 Newspaper
8 Cēsu Vēstis no. 86 22021935 19350222 Newspaper
8 Iepazīsti Cēsu novadu! 2001 METAe_Monograph
8 Zīlīte no. 11-12 01111991 19911101 Newspaper
8 Latvijas medicinas adresu grāmata = Lettlands Medizinisches Adressbuch = Медицинская адресная книга Латвии 1927 METAe_Monograph
8 Cēsu Vēstis no. 209 02071937 19370702 Newspaper
7 Handelsadressbuch Lettlands 1923/24 1923 METAe_Monograph
7 Mūsu Īpašums no. 8 21021930 19300221 Newspaper
7 Brīvais Vārds no. 25 20061930 19300620 Newspaper
7 Cēsu Avīze. no. 317 18021933 19330218 Newspaper
7 Cēsu Avīze. no. 358 02121933 19331202 Newspaper
Lapa
no 122
Atrasti:
4859 rezultāti
Rādīt lapā: