Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 119
Atrasti:
4725 rezultāti
Rādīt lapā:
262 Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 1996 METAe_Monograph
154 Latvija: neatkarības mijkrēslis.Okupācija. 1939.gada septembris -1940.gada jūlijs 1992 METAe_Monograph
98 Pretstatu cīņā. Latvija, 1917-1950 1990 METAe_Monograph
75 Oktobrī dzimusī 1978 METAe_Monograph
45 Latvijas Tautas fronte : 1988-1991: veltījums Trešajai Atmodai un Latvijas Tautas frontes dibināšanas desmitgadei 1998 METAe_Monograph
45 Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991 : dokumentu krājums 1999 METAe_Monograph
44 Karogs no. 11 01111986 19861101 Newspaper
41 Cīņas balsis: Apcerējumu un atmiņu krājums par revolucionāro presi latviešu nacionālistiskās buržuāzijas kundzības laikā 1920.-1940 1959 METAe_Monograph
37 Latvju enciklopēdija 1962-1982: 2.sēj. J - Ļ 1985 METAe_Monograph
35 Latvijas Zinātņu akadēmija:: izcelsme, vēsture, pārvērtības 1998 METAe_Monograph
27 Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados 2007 METAe_Monograph
27 Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu .. Protokoli (1917-1918) 1973 METAe_Monograph
27 Zvaigzne no. 13 05071989 19890705 Newspaper
26 Latvijas lauksaimniecības vēsture: no vissenākajiem laikiem līdz XX gs. 90. gadiem. 1992 METAe_Monograph
26 Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940 1995 METAe_Monograph
23 Okupētā Latvija 1940-1990 2007 METAe_Monograph
21 Latviešu sabiedrības kultūraktivitātes (1800-1991) 2008 METAe_Monograph
19 LATVIJAS DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 1995 METAe_Monograph
19 Zvaigzne no. 14 20071989 19890720 Newspaper
18 Liesma no. 8 01081991 19910801 Newspaper
18 Varas patvaļa 2003 METAe_Monograph
16 Lauku Avīze no. 2 12011990 19900112 Newspaper
16 Latvijas vēsture : okupācijas gadi 1998 METAe_Monograph
16 Starptautiskā konference "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas" 2007 METAe_Monograph
14 Lauku Avīze no. 33 18081989 19890818 Newspaper
13 Latvijas likteņgadi. 3. d. 1988 METAe_Monograph
13 Cīņa no. 19 24011986 19860124 Newspaper
13 Pirmais virspavēlnieks 1973 METAe_Monograph
13 Cīņa no. 146 26061970 19700626 Newspaper
13 Karogs no. 1 01011989 19890101 Newspaper
12 Lauku Avīze no. 48 01121989 19891201 Newspaper
12 PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945) : I daļa. 2006 METAe_Monograph
12 Ebreji Baltijā: no ienākšanas pirmssākumiem .. 2008 METAe_Monograph
12 Karogs no. 5 01051989 19890501 Newspaper
12 Padomju Jaunatne no. 154 11081989 19890811 Newspaper
11 Cīņa no. 274 01121989 19891201 Newspaper
11 Latvijas Jaunatne no. 68 10041990 19900410 Newspaper
11 Latvijas un latviešu tautas vēsture 1991 METAe_Monograph
11 Cīņa no. 178 22091990 19900922 Newspaper
11 Cīņa no. 145 25061970 19700625 Newspaper
Lapa
no 119
Atrasti:
4725 rezultāti
Rādīt lapā: