Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 2077
Atrasti:
83066 rezultāti
Rādīt lapā:
2754 Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940) 2003 METAe_Monograph
2612 Latvijas saimniecības vēsture, 1914-1945 1968 METAe_Monograph
2415 Latvijas vēsture: ārpolitika I. 1920-1940 1982 METAe_Monograph
2182 No NKVD līdz KGB : politiskās prāvas Latvijā, 1940-1986 1999 METAe_Monograph
2169 Latvijas Zinātņu akadēmija:: izcelsme, vēsture, pārvērtības 1998 METAe_Monograph
2022 Latvijas ģeogrāfija 1960 METAe_Monograph
1983 Latvijas vēsture, 1914-1940 1976 METAe_Monograph
1982 Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados 1928 METAe_Monograph
1836 Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture 1983 METAe_Monograph
1635 Latvijas vēsture: ārpolitika II, 1920-1940 1984 METAe_Monograph
1630 Latvijas darbinieku galerija 1918-1928 1929 METAe_Monograph
1584 Latvija: neatkarības mijkrēslis.Okupācija. 1939.gada septembris -1940.gada jūlijs 1992 METAe_Monograph
1580 Okupētā Latvija 1940-1990 2007 METAe_Monograph
1515 Slepenā diplomātija 1965 METAe_Monograph
1507 Mazākumtautības Latvijā. Vēsture un tagadne 2007 METAe_Monograph
1507 Dokumenti pas Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem: 1918-1998 1999 METAe_Monograph
1426 Kārļa Ulmaņa dzīve 1978 METAe_Monograph
1349 LATVIJAS DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 1995 METAe_Monograph
1286 Partiju laiki Latvijā (1988-2002) 2007 METAe_Monograph
1283 Politikas gadagrāmata: Latvija 2006 2007 METAe_Monograph
1194 Latvijas agrārā reforma: agrārās reformas likuma desmit gadu atcerei 1930 METAe_Monograph
1181 Ebreji Baltijā: no ienākšanas pirmssākumiem .. 2008 METAe_Monograph
1082 Latvijas agrārā reforma: agrārās reformas izvešanas darbu noslēgums 1938 METAe_Monograph
1011 Holokausts vācu okupētajā Latvijā. 1941-1944 1999 METAe_Monograph
1009 Latvijas Republikas prese: 1918-1940 1996 METAe_Monograph
993 Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940 1995 METAe_Monograph
974 Dokumenti stāsta : Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas 1988 METAe_Monograph
969 Latvija. Zeme un iedzīvotāji 1922 METAe_Monograph
961 Latvijas valsts dibināšana 1925 METAe_Monograph
936 Laikmetu maiņā. 3.d. 1964 METAe_Monograph
918 Trešā atmoda: raksti un runas 1988.-1990. gadā Latvijā un par Latviju 1992 METAe_Monograph
905 Pretstatu cīņā. Latvija, 1917-1950 1990 METAe_Monograph
902 Varas patvaļa 2003 METAe_Monograph
899 Starptautiskā konference "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas" 2007 METAe_Monograph
899 Latvijas jūrniecības vēsture : enciklopēdija. 1950 - 2000 2003 METAe_Monograph
891 Mūsu naudas reforma 1927 METAe_Monograph
847 Latvijas Tautas fronte : 1988-1991: veltījums Trešajai Atmodai un Latvijas Tautas frontes dibināšanas desmitgadei 1998 METAe_Monograph
843 Pirmā republika 1982 METAe_Monograph
841 Latvija desmit gados : Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo 10 gadu darbības vēsture 1928 METAe_Monograph
836 Latvijas krievu identitāte: vēsturisks un socioloģisks apcerējums 2007 METAe_Monograph
Lapa
no 2077
Atrasti:
83066 rezultāti
Rādīt lapā: