Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 740
Atrasti:
29599 rezultāti
Rādīt lapā:
661 Latvijas Zinātņu akadēmija:: izcelsme, vēsture, pārvērtības 1998 METAe_Monograph
564 Okupētā Latvija 1940-1990 2007 METAe_Monograph
408 Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991 : dokumentu krājums 1999 METAe_Monograph
351 Latvijas PSR Kriminālkodekss un tā attīstība 1972 METAe_Monograph
287 Cīņa no. 267 23111989 19891123 Newspaper
276 Padomju Jaunatne no. 78 19041978 19780419 Newspaper
276 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Laulības un ģimenes kodekss 1977 METAe_Monograph
272 Cīņa no. 117 21051989 19890521 Newspaper
271 Cīņa no. 90 19041978 19780419 Newspaper
254 Padomju Jaunatne no. 98 24051989 19890524 Newspaper
247 Cīņa no. 171 26071989 19890726 Newspaper
243 Latvijas nacionālo partizānu karš : dokumenti un materiāli 1944-1956 1999 METAe_Monograph
229 Padomju Jaunatne no. 143 27071989 19890727 Newspaper
217 Raksti 4. daļa 1973 METAe_Monograph
211 Cīņa no. 64 18031978 19780318 Newspaper
203 Cīņa no. 5 06011990 19900106 Newspaper
199 Padomju Jaunatne no. 55 18031978 19780318 Newspaper
199 Dzimtenes Balss no. 17 20041978 19780420 Newspaper
187 Dzimtenes Balss no. 12 16031978 19780316 Newspaper
180 Cīņa no. 261 14111980 19801114 Newspaper
165 Latviešu tēlotāja māksla, IV 1962 METAe_Monograph
161 IZPOSTĪTĀ ZEME 1997 METAe_Monograph
160 Izpostītā zeme 1995 METAe_Monograph
160 Īpaši aizsargājamie dabas objekti Latvijas PSR teritorijā 1988 METAe_Monograph
155 Augsnes Zinātne 1970 METAe_Monograph
150 Cīņa no. 139 17061981 19810617 Newspaper
150 Taisneiba no. 24 28081940 19400828 Newspaper
142 Cīņa no. 286 16121978 19781216 Newspaper
140 Latviešu literārās valodas vārdnīca 4. sēj. 1980 METAe_Monograph
139 Cīņa no. 119 24051989 19890524 Newspaper
136 Padomju Latvijas iedzīvotāji 1963 METAe_Monograph
134 Tieslietu Vēstnesis no. 3 01071940 19401101 Newspaper
133 Dzimtenes Balss no. 31-32 03081989 19890803 Newspaper
132 Cīņa no. 260 13111980 19801113 Newspaper
132 Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 1996 METAe_Monograph
131 Dabas un vēstures kalendārs 1983 1982 METAe_Monograph
129 Trešā atmoda: raksti un runas 1988.-1990. gadā Latvijā un par Latviju 1992 METAe_Monograph
126 Latviešu tēlotāja māksla 1960 METAe_Monograph
122 Noteikumi par pensijām strādniekiem un kalpotājiem 1950 METAe_Monograph
121 Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, V [sēj.] 1963 METAe_Monograph
Lapa
no 740
Atrasti:
29599 rezultāti
Rādīt lapā: