Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 241
Atrasti:
9626 rezultāti
Rādīt lapā:
3897 Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts 1940 METAe_Monograph
309 Latvijas tirgotāju saraksts 1936 METAe_Monograph
124 Latvijas ārstu, advokatu un farmaceitu adresu grāmata 1925 1925 METAe_Monograph
118 Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam, II. paplaš. izd. 1926 METAe_Monograph
101 Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam 1926 METAe_Monograph
88 Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts 1940 METAe_Monograph
66 Latvijas ārstu, advokatu un farmaceitu adresu grāmata 1925 1925 METAe_Monograph
45 Diena no. 232 29111991 19911129 Newspaper
44 Trade Directory of Latvia 1939 1939 METAe_Monograph
44 Rīgas adresu -izziņas grāmata 1928 METAe_Monograph
41 Latvijas adresu grāmata 1936 1936 METAe_Monograph
28 Aizsargs no. 6 15061939 19390615 Newspaper
26 Latvijas tirdzniecības un rūpniecības adresu grāmata 1924. gads 1924 METAe_Monograph
26 Jaunais juridiskais padomnieks 1938 METAe_Monograph
18 Latvijas agrārā reforma: agrārās reformas likuma desmit gadu atcerei 1930 METAe_Monograph
18 Liepājas pilsētas Firmu un Tirdzniecības-Rūpniecības Uzņēmumu saraksts par 1924. gadu 1924 METAe_Monograph
17 Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados 1928 METAe_Monograph
17 Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu 1935 METAe_Monograph
16 Latvijas medicinas adresu grāmata = Lettlands Medizinisches Adressbuch = Медицинская адресная книга Латвии 1928 METAe_Monograph
16 Valsts adresu kalendars 1940. gadam 1940 METAe_Monograph
16 Latvijas Republikas tirdzniecības flote un tās traģiskais liktenis, 1940-1945 1994 METAe_Monograph
15 Jaunā Nedēļa no. 27 08071927 19270708 Newspaper
15 Latvijas medicinas adresu grāmata = Lettlands Medizinisches Adressbuch = Медицинская адресная книга Латвии 1927 METAe_Monograph
15 Mūsu Īpašums no. 44 10111933 19331110 Newspaper
14 Vanags no. 5 01051940 19400501 Newspaper
14 Handels-Adressbuch Lettlands 1939 1939 METAe_Monograph
14 Aviācija 1934 METAe_Monograph
14 Valsts adresu kalendars 1936. gadam 1935 METAe_Monograph
14 Pilsētu gruntsgabali un dzīvokļi: (pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem) =Fonds de terre et logements des villes: (D’apres le materiel du recensement de la popullation en 1935) 1936 METAe_Monograph
14 Nākotnes Spēks no. 12 01121929 19291201 Newspaper
13 Diena no. 198 11101991 19911011 Newspaper
12 Mazākumtautības Latvijā. Vēsture un tagadne 2007 METAe_Monograph
12 Rīgas Politehnikums 1862- 1919. Album academicum 1912-1919 1938 METAe_Monograph
12 Liepājas pilsētas Firmu un Tirdzniec.-Rūpniecības Uzņēmumu saraksts par 1930. gadu 1930 METAe_Monograph
12 Latvijas ģeogrāfija 1960 METAe_Monograph
12 Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām 1998 METAe_Monograph
12 Diena no. 101 30051991 19910530 Newspaper
11 Latvijas prese un viņas darbinieki 1931 METAe_Monograph
11 Latvijas jūrniecības vēsture : enciklopēdija. 1850 - 1950 1998 METAe_Monograph
11 Brīvības pieminekļa gada grāmata, 1934 1933 METAe_Monograph
Lapa
no 241
Atrasti:
9626 rezultāti
Rādīt lapā: