Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 249
Atrasti:
9923 rezultāti
Rādīt lapā:
87 Latvijas vēsture, 1914-1940 1976 METAe_Monograph
73 Partiju laiki Latvijā (1988-2002) 2007 METAe_Monograph
65 Politiskā sistēma un politiskā kultūra 2007 METAe_Monograph
52 Latviešu polītiskās partijas 60 gados 1961 METAe_Monograph
51 Latvijas Republikas prese: 1918-1940 1996 METAe_Monograph
43 Laikmetu maiņā. 2.d. 1963 METAe_Monograph
42 Latvijas agrārā reforma: agrārās reformas likuma desmit gadu atcerei 1930 METAe_Monograph
36 Laikmetu maiņā. 3.d. 1964 METAe_Monograph
36 Latvieši.2.sēj. 1932 METAe_Monograph
35 Pretstatu cīņā. Latvija, 1917-1950 1990 METAe_Monograph
31 Valstsvīri un demokrāti 1985 METAe_Monograph
29 Saeima, vārdi un demokrātija: pilsonis, latvietis, nodokļu maksātājs: pilsoniskā sabiedrība Latvijas parlamentārajā diskursā 2008 METAe_Monograph
28 Gala sākums 1964 METAe_Monograph
28 Latvija: neatkarības mijkrēslis.Okupācija. 1939.gada septembris -1940.gada jūlijs 1992 METAe_Monograph
27 Bīskaps Jāzeps Rancāns : dzīve un darbs 1973 METAe_Monograph
26 Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados 1928 METAe_Monograph
25 Pirmā republika 1982 METAe_Monograph
24 Tieslietu Ministrijas Vēstnesis no. 1 01011925 19250101 Newspaper
23 Lauku Avīze no. 29 28051993 19930528 Newspaper
22 Tieslietu Ministrijas Vēstnesis no. 2 01021925 19250201 Newspaper
22 Jaunā Diena no. 1 30091928 19280930 Newspaper
21 Latvijas darbinieku galerija 1918-1928 1929 METAe_Monograph
21 Zigfrīds Anna Meierovics: biogrāfisks romāns 1959 METAe_Monograph
21 Lauku Avīze no. 33 25041995 19950425 Newspaper
20 Dobeles Balss no. 45 18111931 19311118 Newspaper
19 Karsta dzelzs : Latvija tautu likteņu kaltuvē 1968 METAe_Monograph
19 Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940 1995 METAe_Monograph
19 Lauku Avīze no. 75 17091996 19960917 Newspaper
18 Politikas gadagrāmata: Latvija 2006 2007 METAe_Monograph
17 Latvijas Zinātņu akadēmija:: izcelsme, vēsture, pārvērtības 1998 METAe_Monograph
17 Latvija, 1918-1928: atskats uz latvju tautas pagātni un valsts pirmiem 10 gadiem 1928 METAe_Monograph
17 Latvija un Rietumi : latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945 2002 METAe_Monograph
17 Latvijas Republikas Satversme 1926 METAe_Monograph
16 Rīgas adresu grāmata 1925 1925 METAe_Monograph
16 Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis no. 94 01111928 19281101 Newspaper
16 LATVIJAS DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 1995 METAe_Monograph
16 Tieslietu Ministrijas Vēstnesis no. 3 01031925 19250301 Newspaper
15 Rīga kā Latvijas galvaspilsēta 1932 METAe_Monograph
15 Latvijas saimniecības vēsture, 1914-1945 1968 METAe_Monograph
15 Tieslietu Ministrijas Vēstnesis no. 3-4 01031929 19290301 Newspaper
Lapa
no 249
Atrasti:
9923 rezultāti
Rādīt lapā: