Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Krāslavas rajons loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Krāslavas rajons 54
Saistīti objekti Komentārs
Andrupenes pagasts
Asūnes pagasts
Aulejas pagasts
Dagda
Dagdas pagasts
Ilūkstes apriņķis
Kaplavas pagasts
Krāslava
Krāslavas pagasts
Latvija
Piedrujas pagasts
Robežnieku pagasts
Skaistas pagasts
Ārējie resursi Komentārs