Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Ilūkstes apriņķis loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Ilūkstes apriņķis 38
Saistīti objekti Komentārs
Aknīste
Bebrenes pagasts
Daugavpils novads
Daugavpils rajons
Ilūkste
Jēkabpils rajons
Kaplavas pagasts
Krāslavas rajons
Latvija
Laucesas pagasts
Pilskalnes pagasts
Salienas pagasts
Subate
Ārējie resursi Komentārs