Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Valkas rajons loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Valkas rajons 642
Saistīti objekti Komentārs
Bilskas pagasts
Cēsu apriņķis
Kārķu pagasts
Latvija
Smiltene
Smiltenes pagasts
Trikātas pagasts
Valka
Valkas apriņķis
Valkas pagasts
Zvārtavas pagasts
Ārējie resursi Komentārs