Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Valkas apriņķis loc.geo
Nosaukums Sastopamība No Līdz Komentārs
Valkas apriņķis 762
Saistīti objekti Komentārs
Alsviķu pagasts
Alūksne
Alūksnes rajons
Annas pagasts
Ape
Bilskas pagasts
Gaujiena
Gaujienas pagasts
Gulbenes novads
Kalncempju pagasts
Kārķu pagasts
Latvija
Mārkalnes pagasts
Smiltene
Smiltenes pagasts
Trapenes pagasts
Trikātas pagasts
Valka
Valkas pagasts
Valkas rajons
Veclaicenes pagasts
Zvārtavas pagasts
Ārējie resursi Komentārs