Autorizēties
LABORATORIJA
| | |
Atslēgvārds:
Lapa
no 320
Atrasti:
12793 rezultāti
Rādīt lapā:
238 Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts 1940 METAe_Monograph
96 Latvijas Sarkanā grāmata 2000 METAe_Monograph
92 Latvijas vēsture: ārpolitika I. 1920-1940 1982 METAe_Monograph
66 Slepenā diplomātija 1965 METAe_Monograph
36 Latvijas Sarkanā grāmata 2003 METAe_Monograph
33 Karsta dzelzs : Latvija tautu likteņu kaltuvē 1968 METAe_Monograph
33 Latvijas vēsture, 1710-1800 1973 METAe_Monograph
31 Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940) 2003 METAe_Monograph
23 Latvijas vēsture: ārpolitika II, 1920-1940 1984 METAe_Monograph
23 Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture 1983 METAe_Monograph
21 Ebreji Baltijā: no ienākšanas pirmssākumiem .. 2008 METAe_Monograph
21 Ebreji un diktatūras Baltijā 1926-1940 2002 METAe_Monograph
21 Latvija starp Eiropas valstīm 1929 METAe_Monograph
20 Latvijas Tirgotājs no. 12 01121928 19281201 Newspaper
20 Latvijas vēsture 1980 METAe_Monograph
18 Latvijas vēsture 1930 METAe_Monograph
17 Vēstures atziņas un tēlojumi 1937 METAe_Monograph
16 Pasaules vēsture: 2.sēj. 2.grām. 10.-12.burtn. 1929 METAe_Monograph
14 Latgales kultūras darbinieki 1 2008 METAe_Monograph
14 LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA KAVALIERI 1995 METAe_Monograph
13 Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2007 2008 METAe_Monograph
13 No aistu vēstures 1934 METAe_Monograph
12 Poļi Latvijā 1996 METAe_Monograph
12 Mazākumtautības Latvijā. Vēsture un tagadne 2007 METAe_Monograph
12 Laikmetu maiņā. 2.d. 1963 METAe_Monograph
11 Latvieši, karš ir sācies! 1996 METAe_Monograph
11 Latvju enciklopēdija 1962-1982: 4. sēj. R - Šm 1990 METAe_Monograph
10 Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam 1999 METAe_Monograph
10 Pasaules vēsture: 4.sēj. 19.-25.burtn. 1930 METAe_Monograph
10 Katolicisms Latvijā 800 gados 2002 METAe_Monograph
10 Laikmetu maiņā. 3.d. 1964 METAe_Monograph
10 Padomju Jaunatne no. 209 24101950 19501024 Newspaper
9 LATVIJAS EBREJU VĒSTURE 1995 METAe_Monograph
9 Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945. gadam 2003 METAe_Monograph
9 Kur izeja? Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmi 1930 METAe_Monograph
9 Padomju Jaunatne no. 228 20111956 19561120 Newspaper
9 Senatne un Māksla no. 1 01011936 19360101 Newspaper
9 Latvijas un latviešu tautas vēsture 1991 METAe_Monograph
8 Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados 1928 METAe_Monograph
8 Universitas no. 1 15021930 19300215 Newspaper
Lapa
no 320
Atrasti:
12793 rezultāti
Rādīt lapā: